Christen Jensen (med tilnavnet Mann) blev født i 1876 og døde i 1956. Han var ud af en slægt af kloge mænd og koner og fulgte i sine aners spor som hele egnens naturlæge, der samtidig blev kendt og respekteret ud over det ganske land.Når patienter med alvorlige lidelser forgæves havde søgt lægehjælp, kom de tit til Bratbjergmanden. Måske var det en menneskelig svaghed, der gjorde, at han somme tider gav efter, selv om opgaven var håbløs. Engang fik et sådant tilfælde yderst dramatiske følger. Det var i 1926. Han blev opsøgt af et forældrepar, hvis datter i lang tid havde været under lægebehandling for kræft. Han var meget betænkelig og mente ikke at han i dette tilfælde kunne gøre noget, men da forældrene vedvarende tryglede om hans hjælp, forsøgte han alligevel at lindre pigens smerter. Pigens liv stod ikke til at redde. Sagen blev indbragt for retten med påstand om, at Bratbjergmanden havde gjort sig skyldig i kvaksalveri.
Ved underretten fik han en bøde på 200 kroner. Sagen blev indanket for Landsretten. Her ændredes dommen til 30 dages ”simpelt fængsel” (hæfte), som skulle afsones i Fjerritslev Arrest. Fængslingen var et hårdt slag for alle, der kendte ham, og den nordjyske befolkning reagerede på en måde, der næppe har fundet sted hverken før eller siden. Den 20. marts 1927 blev der således holdt et protestmøde i Brovst med over 1200 deltagere. Og der blev iværksat en indsamling, der indbragte næsten 4000 kroner – et efter datidens forhold anseligt beløb.
Men dommen stod ved magt, og den 1. oktober 1928 mødte Bratbjergmanden til afsoning i Fjerritslev Arrest. Afsoningen blev ”lempelig” med arrestforvarer Carl M. Madsen som en forstående ”vært”, og han fik en lang række besøg.
Myndighederne var klar over folkestemningen, og for at undgå for store tumulter, blev han løsladt en dag før planlagt, nemlig 30. oktober 1928.
Den 1. november blev der holdt en stor folkefest for Bratbjergmanden. Flere tusinde mennesker var mødt op i gaderne i Fjerritslev for at hylde ham. Han fik her overrakt et guldur samt det indsamlede beløb.

Christen Jensen – kaldet Bratbjergmanden.

Billedet er fra J. Møller Gregersens artikel om Bratbjergmanden i Vendsysselske årbøger 1970.