Røde Willy (Willy Pedersen) stammede fra Århus. Han begyndte ved politiet i slutningen af 30’erne. På et tidspunkt ville han gerne søge udfordringer et andet sted. Han fik mulighed for at komme til Sjælland, men det var ikke noget for ham. Så kom der et tilbud om, at han kunne komme norden for lov og ret! Det var lige ham, så han slog til med det samme. Han kom til Fjerritslev i 1943, da krigen var på det aller hårdeste. Lige fra den første dag sørgede han for, at loven blev overholdt til punkt og prikke, og ingen fra den tid glemmer ”sheriffen”.Han var landbetjent for hele Han Herred. Fra Vesløs i Vest til Øland i Øst var han kendt for sin kontante facon at løse små og store konflikter på. Han var nidkær i tjenesten og var i ordets bogstaveligste forstand lovens håndhæver. Bøder blev udskrevet i bunkevis.

Han boede i et hus i Østergade skråt overfor Tinghuset, så det var lige før han kunne sidde hjemme og holde øje med de arrestanter, han havde fået indsat.

Han kunne også fra sit hus holde øje med trafikken ude på vejen, og han greb ind overfor den mindste forseelse. Han kunne sågar finde på at standse en ligbil, selv om den kørte i et ligtog – for lige at kontrollere om alt var i orden.

Selv om han var frygtet af alle, var han også respekteret. Han var med i modstandskampen, og umiddelbart efter krigen blev han udnævnt som den populæreste borger i byen.

Han blev i tjenesten indtil 1969, hvor han gik på pension. Herefter blev han kyllinge- og minkfarmer!

 

 

 


Røde WillyBilledet er udlånt af Fjerritslev Lokalhistorisk Arkiv.